Vi ønsker å bruke informasjonskapsler for å lære mer om hvordan nettstedet blir brukt. Dette er nærmere beskrevet i våre Personvernregler.

Hvordan måle samfunnseffekt

Intro til impact management

Hvordan lager jeg en plan for måling av sosial verdi og hva er de fem trinnene i impact management?

Det som skiller en impact startup fra en vanlig bedrift er at vi måler hvilke sosiale eller miljømessige resultater vi skaper. Alle virksomheter må tjene penger også, men for en impact startup er penger først og fremst et middel for å nå et mål.

Mer enn telling av aktivitet

  • Det er fint å ha en mentor når du er ny i Norge, men hva bidrar det til helt konkret? Har noen lært seg norsk eller fått seg jobb?
  • 55 barn har fått leksehjelp, men hvor mye flinkere blir de på skolen?
  • 4000 har lasta ned appen, men bruker de den, og får de mindre angst?

Som impact startups er vi opptatt av å endre livene til de vi jobber for. Har de blitt mer aktive, fått mer fremtidshåp, fått jobb eller nye venner? Da kan vi si at løsningen vår har fungert.

En impact startup bør måle samfunnseffekt av tre grunner:

  • Du og teamet ditt skal ha en felles forståelse av hva dere holder på med, hvorfor og om dere får det til
  • Kundene dine kan være opptatt av skikkelige bevis på at dere oppnår det dere skal som selskap
  • Investorer som går bidrar med finansiering til impact startups forutsetter at selskapene har en gjennomtenkt plan for hvordan de skal måle at de skaper samfunnseffekt

Impact management er en sirkulær prosess med fem trinn. Selve artikkelen er en oversikt, men det går an å klikke seg inn på noen av verktøyene for å lære mer.

Hvis du følger disse trinnene kan dere være sikrere på at dere gjør de riktige tingene.

1. Planlegging

I denne fasen skal du være åpen og stille spørsmål. Du skal finne ut av hvilke samfunnsutfordringer som påvirker målgruppa di, definere tydelig hvem målgruppa er og hvem som er andre interessenter.

I denne fasen bruker du blant annet verktøyet problemtre. Problemtreet beskriver målgruppas situasjon i dag. Hva er rotårsakene til at de opplever utfordringer og hvilke konsekvenser får det i livene deres?

Problemtreet hjelper deg å tydelig skille mellom hvilke rotårsaker og utfall du kan påvirke, og hvilke du ikke kan påvirke.

I tillegg til problemtreet er det viktig å kartlegge interessentene. Hvem andre er det som har en rolle i målgruppas liv eller påvirker hvordan de har det? Det kan ofte være nyttig å involvere disse interessentene i en tidlig fase fordi de både har nyttig kunnskap om målgruppa og om systemene som er til for å hjelpe målgruppa.

Til slutt lager du en endringsteori som beskriver den logiske sammenhengen mellom din aktivitet, hvordan målgruppa får det bedre og hvordan dette får en effekt for samfunnet.

2. Måling

I dette trinnet skal du legge en plan for hvordan du skal operasjonalisere målingen, altså hvordan den skal gjennomføres i praksis som den del av det daglige livet i din virksomhet. Du gjennomfører målingen og lagrer dataene på en trygg måte.

3. Verdi

Hva er den viktigste samfunnseffekten virksomheten din skaper? Kan det måles i kroner og øre? I denne fasen skal du gjøre en grundig vurdering av hvordan din virksomhet bidrar til økonomisk innsparing for fellesskapet.

4. Forståelse

I det fjerde trinnet skal du analysere data fra målingene dine og forstå hva resultatene betyr. Du skal videre kanskje rapportere resultatene til selskapets styre, til investorer og kanskje til myndigheter eller publikum. Hvordan kan resultatene kommuniseres på en ærlig og ryddig måte?

5. Forbedring

I denne fasen skal du vurdere om det er behov for endring i virksomheten. Kan vi få enda bedre resultater ved å gjøre justeringer? Skal vi gjøre mer? Skal vi slutte med noe? Og er det behov for endringer i hvordan vi måler? Tilbake til planlegging!

Oversikt over gangen i impact management

Hvis du følger disse trinnene øker du sannsynligheten for å få en investering betraktelig, samtidig som det øker sannsynligheten for at du og teamet ditt ikke bare baserer dere på antagelser og følelser. Dere kan være sikrere på at dere gjør de riktige tingene.

Få oppdateringer om workshops

Meld meg på nyhetsbrev!