Vi ønsker å bruke informasjonskapsler for å lære mer om hvordan nettstedet blir brukt. Dette er nærmere beskrevet i våre Personvernregler.

Illustrasjon av et spørsmålstegn

Hva er en impact startup

En impact-startup bygger en økonomisk bærekraftig virksomhet som skaper målbar, positiv effekt på et prioritert samfunnsproblem. Her får du vite mer om hva vi mener med det.

Impact betyr en positiv og målbar endring som skjer med intensjon og varer over lengre tid for en underbetjent målgruppe eller planeten. For å vurdere om det faktisk er skapt impact, bruker vi Impact Management Project sine fem dimensjoner: hva, hvem, hvor mye, bidrag, risiko.

Et prioritert samfunnsproblem

For det første må vi se på hvilken endring eller outcome aktiviteten din skaper. Det må være en positiv endring på et prioritert problem som ikke allerede har en tilfredsstillende løsning for målgruppen.

Underbetjent målgruppe

Når vi ser på hvem som opplever endringen, må din målgruppe være en underbetjent gruppe i samfunnet. Jobber du med sosial impact, vil målgruppen være individer som opplever en positiv endring og en reduksjon av deres prioriterte problem.

Eksempler på underbetjente målgrupper kan være mennesker med funksjonsnedsettelse, mennesker som av forskjellige årsaker diskrimineres eller opplever rasisme, mennesker med sykdom eller rusutfordringer, barn som ikke får tilgang til kulturopplevelser eller mennesker som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet.

Hvis det er snakk om impact på et miljøproblem, kan målgruppen være planeten og levende skapninger som lider under negativ miljøpåvirkning.

Betydelig og målbar endring

Endringen du skaper for målgruppen bør være betydelig og målbar, og resultatene må vare over en lengre periode. Hvis resultatene ikke varer over lengre tid, kan vi ikke snakke om impact.

Hva er ditt egentlige bidrag?

Du må også undersøke hva ditt bidrag til endringen er, og det må være netto positivt. Det betyr at aktiviteten din skal generere et resultat som ellers ikke ville ha skjedd, og at du har undersøkt om det kommer utilsiktede negative effekter på nærliggende problemer.

Kan du vite sikkert at denne endringen ikke hadde skjedd uansett?

Intensjon om positiv endring

Som en impact startup bør du vise at du har intensjon om å skape en målbar positiv endring, på et prioritert problem, for en underbetjent målgruppe eller planeten, som skapes med intensjon, er av tilstrekkelig varighet, dypde og skala og er sjekket for utilsiktede negative effekter på nærliggende problemer.

Mye å holde styr på tenker du kanskje? Vi vet heldigvis at alle må starte med noe. En definisjon på begrepet “startup” vi liker godt er: en organisasjon på leting etter en forretningsmodell. Det betyr at selv om du kanskje ikke har full kontroll på hvordan du skal skape maks positiv effekt i dag, så er du på vei.

Hvis du starter allerede nå å finne ut mer om hvilken positiv endring som er viktig for målgruppa du jobber med så står du sterkere som team, i møte med kunder og investorer.

Få oppdateringer om workshops

Meld meg på nyhetsbrev!