Illustrasjon av endringsteori. Fem bokser som kan fylles med innhold fra høyre til venstre. Samfunnseffekt, endring for målgruppa, tellbare resultater, aktiviteter og ressurser.

Endringsteori

Går det an å gi kunder og investorer en faglig fundert forklaring på hvorfor vi skaper bedre resultater enn andre løsninger?

De som investerer i impact startups krever at selskapene har en plan for måling av sosial verdi. Endringsteorien er den viktigste komponenten i en slik plan fordi den er en logisk forklaring av årsakssammenhengen mellom selskapets aktiviteter, resultatene dere oppnår, endringer for målgruppa og effekt dere skaper for samfunnet.

Fem byggeklosser forklarer sammen­hengen mellom det du gjør og det som skal skje.

Du trenger en endringsteori for å:

  • samle teamet om hvem som er målgruppa og hva som er det viktigste effekten dere ønsker å oppnå
  • lage noen få, gode indikatorer for måling av sosial verdi
  • forberede deg på hvordan du skal gjøre kontinuerlige målinger og styre selskapet for å maksimere samfunnseffekt
  • vise investorer, kunder og andre samarbeidspartnere hvordan du skal skape samfunnseffekt

Hva sa du det var?

En endringsteori er et verktøy for å nettopp beskrive din teori om hvordan ditt selskaps aktiviteter fører til en endring i samfunnet. I endringsteori rammeverket blir du bedt om å beskrive dette spesifikt. Hvilke ressurser har du? Hvilke aktiviteter planlegger du å gjøre? Hvilke resultater kan du telle, hvilken endring fører det til hos enkeltindivider og hva betyr det for samfunnet? Disse spørsmålene ligger bak det som blir din endringsteori.


Men, det ligner jo på...

Kanskje har du tidligere vært borti andre rammeverk for å utvikle og styre selskapet ditt, slik som f.eks. Business Model Canvas eller Value Proposition Canvas. Disse verktøyene brukes til å beskrive selskapers forretningsmodell og verdiforslag til kunder. For en impact startup suppkleres gjerne disse verktøyene meden endringsteori – fordi endringsteorien fanger opp «impact» delen av det å være et selskap som både skal ha en skalerbar forretningsmodell, et godt verdiforslag til kunder OG en positiv impact på samfunnet.

På samme måte som business model canvas og value proposition canvas består også endringsteori av noen byggeklosser som skal settes sammen til et helhetlig bilde og en helhetlig fortelling.

Fem byggeklosser

Endringsteori består normalt av fem slike byggeklosser. Det er ressurser selskapet har, aktiviteter selskapet gjør, tellbare resultater som følger av aktivitetene, endringer for målgruppen og endringer for samfunnet.

Oppsett for endringsteori

På engelsk kalles endringsteori "Theory Of Change" og de fem byggeklossene heter: input, activities, output, outcome og impact.

Historien kan gjøres så enkel eller så utfyllende som du vil. Som du ser i eksemplene nedenfor,kan disse fem byggeklossene – og sammenhengen mellom dem – settes sammen og presenteres på vidt forskjellige måter, alt etter hva det skal brukes til.

Eksempel på endringsteori  fra Medarbeiderne AS

En nyttig praktisk øvelse

Og hva kan egentlig en endringsteori brukes til? Jo, endringsteori er ikke bare en teoretisk øvelse, den har stor praktisk verdi fordi den danner grunnlaget for å bevise hvordan selskapet ditt skaper en positiv samfunnseffekt. Verktøyet har blitt stadig mer tatt i bruk de siste årene. Så ikke bli overrasket om en investor, tilskuddsordning, konsulent, kollega eller kunde stiller deg spørsmålet – hva er din endringsteori?

Lag din endringsteori i denne malen (PDF).

Få en gratis time med din forretningsutvikler

Book et møte