Vi ønsker å bruke informasjonskapsler for å lære mer om hvordan nettstedet blir brukt. Dette er nærmere beskrevet i våre Personvernregler.

Kvinne som leter etter stiftelser

Hvor finner jeg penger til min impact startup?

Det spørsmålet vi får oftest er: Hvordan skaffer jeg finansiering? Før du tar kontakt med en finansiør er det viktig at du tenker gjennom hva slags penger du ønsker deg og hvilke konsekvenser det kan få for virksomheten din. Og hvor mye koster det deg å få penger?

Investorer og stiftelser har like lite tid som alle andre. Å sende søppelpost til mange finansiører med samme helt like presentasjon er også sløsing av din egen tid. Sett deg nøye inn i hva hver enkelt finansiør har som mandat før du henvender deg, og se om du kan finne ut hvordan akkurat denne investoren forventer seg at du henvender deg og presenterer prosjektet ditt. Her gjelder kvalitet fremfor kvantitet.

Hva må jeg tenke gjennom før jeg henter penger?

Gründers sjekkliste:

 1. Hvem er vi?
  1. Hvordan er selskapet registrert
  2. Hvordan tjener vi penger? Hvem er kundene våre?
  3. Hvilken vekstfase er vi i?
  4. Hva er våre vekstutsikter/ambisjoner
 2. Hva driver oss?
  1. Hvor integrert er vår visjon i selskapet?
  2. Kan vi vise til sosiale resultater målt over tid?
 3. Hvilket kapitalbehov har vi?
  1. Hvor mye kapital trenger vi? Når trenger vi den?
  2. Hva skal vi bruke pengene til og over hvor lang tid?
  3. Hvordan foretrekker vi å betale tilbake?
  4. Hva er dine eierforventninger på kort og lang sikt?
  5. Hvor involvert ønsker du at investorene skal være i styring av virksomheten?
 4. Hva slags type investor er riktig for oss?
  1. Hvilke typer investorer finnes?
  2. Hvilket risikonivå er de komfortable med?
  3. Hvilket avkastningskrav har de, og hvilken tidshorisont har de?
  4. Hvem er deres interessenter og hvordan er deres beslutningsprosesser?
  5. Hvilke ressurser og nettverk kan investorene tilby?

Kilde: Ferd sosiale entreprenører

Hvor mye koster pengene?

There is no such thing as free lunch og de fleste finansiører gir ikke bort penger gratis. De vil ha noe tilbake. Ønsker de en stor eller liten bit av selskapet ditt eller er de bare opptatt av sosiale resultater? Forventer de å få avkastning på investeringen eller gir de bare bort penger? Ønsker de en plass i styret eller vil de lene seg tilbake og håpe på positiv utvikling? Er de opptatt av penger eller vil de bare skinne i glansen av det du gjør?


Investorer som er mest fremoverlent kan bidra med viktig nettverk og kompetanse, men vil kanskje også være med og bestemme. Da må du kanskje være villig til å gi fra deg noe makt.


En god idé er å tenke bredere enn bare å selge aksjer eller å søke stiftelser.

Er du i en tidlig fase og har litt jobb igjen, kanskje et lån hadde vært bedre? Er det egentlig en bankgaranti du trenger? Eller mellomfinansiering av et varelager? Om du tenker godt igjennom hva slag type penger du trenger kan du unngå å gi bort mer av selskapet enn du trenger.

Her kan og anbefales boken «Adventure finance» som beskriver alle mulige finansieringsformer.

Har du noen bevis?

Det kan være veldig spennende å gi penger til noen som har en idé eller en presentasjon, men ofte mye mer lønnsomt over tid å gi penger til selskap som allerede har bevist at de skaper sosiale resultater og har betalende kunder.

Noen få idéer er av en slik art at det er helt umulig å skape sosiale resultater eller tjene penger før man har gjort større investeringer, men i de fleste tilfeller går det an å bevise noe før du ber om penger, om ikke annet så i liten skala. Har du gjort en popup? Kan du vise til uttalelser fra kunder som vil kjøpe tjenesten din?, Har du et regnskap som viser at du klarer å få kunder eller undersøkelser som beviser at du skaper sosiale resultater? Har du sitater fra mennesker i målgruppa som har fått det bedre? Hvis du kan svare ja på flere av disse spørsmålene er det mer sannsynlig at noen vil investere i deg.

Hvis du selv ikke har demonstrert sterk tro på at idéen kan fly og ikke har investert tid eller penger i å utvikle konseptet og finne bevis, er det usannsynlig at andre vil støtte deg og gi deg luft under vingene. Desto sterkere bevis du har, desto mer kresen kan du være på hvem som får være med på å finansiere selskapet ditt..

Det er et landskap

Litt teoretisk kan vi tegne opp et landskap fra venstre til høyre hvor de lengst til venstre bare er opptatt av penger og ikke bryr seg om sosiale eller miljømessige forhold, mens de lengst til høyre bare gir bort penger uten å få noe tilbake.

Oversikt over investeringslandskapet fra venstre, tradisjonell investering, ansvarlig investering, tematisk investering, impact-first-investering, venturefilantropi og tradisjonell filantropi.
Oversikt over investeringslandskapet fra venstre, tradisjonell investering, ansvarlig investering, tematisk investering, impact-first-investering, venturefilantropi og tradisjonell filantropi.


Det er ikke vanntette skott mellom disse typene finansiering og noen aktører beveger seg på tvers av de. F.eks opererer Ferd sosiale entreprenører typisk fra punkt 4 til 6 mens Ferd for øvrig typisk gjør ansvarlige investeringer (punkt 2) og tematiske investeringer (punkt 3).

Snille penger

Investorer, stiftelser og offentlige tilskuddsordninger krever sjeldent noe tilbake i form av eierskap eller styring. De omtales derfor ofte som «snille penger» eller «soft funding».

Soft funding er en fellesbetegnelse på forskjellige lån og tilskudd fra offentlige institusjoner og stiftelser som strartups kan få i etableringsfasen og i knytta til bestemte prosjekter.

Eksempler på snille penger i Norge er Innovasjon Norge, Skattefunn, Forskningsrådet, forskjellige fylkeskomunale midler og kommunale næringsfond. Det finnes i tillegg en rekke målgruppespesifikke tilskudd fra departementer, kommuner, regioner og fylkeskommuner.

Kompetansemeglerne bistår bedrifter og offentlige virksomheter over hele landet med å finne fram til rett FoU-kompetanse. Med gratis bistand fra en kompetansemegler vil du dermed lettere finne tema og muligheter for FoU-prosjekter samt å identifisere og konkretisere prosjektideer.

Se også:


Stiftelser

Hvis du tilfredsstiller kriteriene en stiftelse har kan det være lurt å investere litt tid i å skrive en skikkelig god søknad.


En stor fordel med stiftelsene er at de sjeldent krever noe mer tilbake enn en revisorgodkjent regnskapsrapport som viser at pengene er brukt i tråd med formålet. De vil sjeldent blande seg inn i styringen av virksomheten din.


En utfordring med stiftelser er at mange av de støtter prosjekter og ikke liker å støtte «drift». Mange kan lykkes greit med å pakke inn en oppstart som et prosjekt, og det varierer veldig hvordan stiftelser ser på sosiale entreprenører. De fleste stiftelser er skeptiske til aksjeselskap, mens noen av de synes det er helt greit å gi støtte til aksjeselskap som definerer seg som ideelle aksjeselskap.


Et hett tips er å ringe til stiftelsen og be om en kort prat hvor du får stille noen spørsmål om hva slags prosjekter de typisk støtter og si kort hva du vil sende inn søknad om. Da får du en pekepinn på om det er sløsing av tid eller kjempelurt å sende en søknad.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har en søkbar oversikt over stiftelser i Norge. Her kan du filtrere på hvor mye penger som finnes i stiftelsen og søke på stikkord som for eksempel klima, rus, barn eller pedagogikk. Vær oppmerksom på at mange av stiftelsene har egen drift av tiltak og ikke gir tilskudd.

Et hot tips her kan være å velge «avansert søk» og skrive inn det samfunnsproblemet du vil løse. Vær kreativ med søkeordene og prøv deg frem. Kanskje støtter de tiltak som har med rusavhengige å gjøre, men har «samfunnsnyttige tiltak» som beskrivelse i vedtektene. Kanskje støtter de teater, men har skrevet «kulturelle tiltak» i vedtektene.

Det er også en liste helt nederst i denne artikkelen som omtaler noen stiftelser vi vet at har gitt støtte til impact selskap.

Her er noen få av de stiftelsene vi vet har gitt tilskudd til sosiale entreprenører i Norge.

Her er en større oversikt med mange flere stiftelser

Sosiale investorer

Det finnes et knippe sosiale investorer eller impact investorer i Norge. De gjør alt fra å gi gaver til å kreve eierandeler. Disse investorene kjennetegnes av at de forventer at du måler hvilken sosial verdi du skaper. Det varierer hvor involvert disse investorene ønsker å være i virksomhetene de investerer i.

Noen av de sosiale investorene i Norge er:

Investorer

Risikokapital

Litt flåsete kan vi si at en risikokapitalist typisk investerer i 10 selskap og håper på at en av de går kjempebra slik at gevinsten finansierer tapet fra de ni andre.

Risikokapital kalles ofte venture capital eller bare VC. Det er en form for privat kapitalinvestering der investorer gir økonomisk støtte til oppstarts- eller tidligfasebedrifter med høyt finansielt vekstpotensiale. Investorene gir kapital, erfaring og nettverk for å hjelpe selskapet å vokse og lykkes. VC-finansiering kan dekke utgifter til produktutvikling, markedsføring og skalering. Målet er å oppnå avkastning ved å selge aksjene i selskapet til en høyere pris i fremtiden. Vær oppmerksom på at venturekapitalister ikke forvalter sine egne penger, men andres penger. De kan derfor være låst i løfter til sine eiere om hva de skal tjene og bli mer rigide enn andre typer investorer.

Å motta venturekapitalfinansiering som en sosial entreprenør kan ha både fordeler og ulemper. Her er noen av ulempene du kan vurdere.

Å motta venturekapital kan føre til tap av kontroll og press for økonomisk avkastning, med fokus på kortsiktige mål og høye forventninger om suksess. Venturekapitalister krever vanligvis en exit-strategi (en strategi for å selge aksjene) for å realisere avkastningen, som kan inkludere salg av selskapet eller en børsnotering. Sosiale entreprenører må nøye vurdere disse faktorene og finne en balanse mellom sosiale mål og investorenes krav.

Det er viktig å merke seg at ikke alle venturekapitalister er like, og det finnes investorer som er mer innstilt på å støtte sosiale entreprenører og balansere økonomisk avkastning med sosial innvirkning. Det er derfor viktig å nøye vurdere potensielle investorer, deres verdier og prioriteringer før du inngår en avtale.

«Engler»

Det høres fint ut å få gullstøv drysset over seg av en engel. Men hva er en engelinvestor?

Engelinvestorer, også kjent som forretningsengler, er formuende personer som bidrar med kapital til oppstart av bedrifter. De investerer vanligvis i bytte mot eierandeler eller gjeld. Noen engelinvestorer organiserer seg i mindre grupper eller nettverk for å dele kunnskap, innsikt og informasjon, samt fordele risiko.

Til forskjell fra risikokapital, som er profesjonelt forvaltede fondsmidler som fordeler risiko og gjør vurderinger på vegne av investorer, bruker engelinvestorer sin personlige formue. De tar investeringsbeslutninger basert på individuelle og uformelle vurderinger. Ofte holder de kapitalen i en upersonlig fondsstruktur eller et selskap der de har full kontroll. Når du mottar investering fra en engel må du ta mange av de samme forhåndsreglene som når du mottar investering fra VC eller PE-fond.

Du kan finne noen av de norske englene på Business Angels Norway og Nordic Ignite.

Shifters investordatabase koster 1590,- for nyetablerte startups med sårbar økonomi. Her finner du engleinvestorer, corp ventures og noen venturekapitalister. I dag har oversikten omlag 160 aktive private investorer og som betalende kudne får du får blant annet vite hvordan de foretrekker å bli kontaktet, hvilke investeringssummer de går inn med, og hva slags gründerselskaper de ser etter.

PE-fond

PE Står for Private Equity. PE fond, i  motsetning til VC, er ute etter å kjøpe hele eller majoriteten av et selskap, for å effektivisere det og videreselge det. Hvis du har et selskap som omsetter mye, gjerne med en patentert teknologi eller sterk posisjon i markedet, kan det være aktuelt for PE-fond. Dette vil som oftest bety at gründers eierandel - og kontroll - mer eller mindre forsvinner.

Hvis du som sosialentreprenør mottar en PE-investering, er det som med VC-penger viktig å sikre at investorene forstår og støtter den sosiale visjonen. Balansen mellom økonomisk avkastning og sosialt formål må opprettholdes. Sosialentreprenører bør velge investorer som tilbyr strategisk støtte og har en exit-strategi som er i tråd med den langsiktige visjonen.

Hvis det er venture capital eller PE du ser etter har Norsk venturekapitalforening har en investordatabase. Her finner du litt over 30 selskap som enten er innretta som PE-fond eller VC-fond.

Banker

De fleste banker har lån til bedrifter som en del av sin virksomhet. Bankene er sannsynligvis ikke så godt kjent med begreper som impact eller sosialt entreprenørskap. Bankene vurderer risikoen i lån de gir etter vanlig forretningsmessige prinsipper. Du kan lese mer om finansiering fra banker her:

Hvis du allerede har en bankrelasjon kan det være lurt å sjekke ut den.

Sjekk også gjerne lista over 25 ting investorer ofte er opptatt av nedenfor artikkelen.

Få oppdateringer om workshops

Meld meg på nyhetsbrev!