Vi ønsker å bruke informasjonskapsler for å lære mer om hvordan nettstedet blir brukt. Dette er nærmere beskrevet i våre Personvernregler.

Heisann

15 sekunder? Elevator pitch!

Alle som jobber i en oppstartsbedrift bør kjenne virksomhetens «heispitch». Hva sier du hvis du møter en investor i heisen?

Formål:

RASKT få investorens oppmerksomhet, fortelle hva du kan tilby og få investoren til å si «Dette vil jeg høre mer om» eller stille andre relevante spørsmål.

Ønsket utfall:

  • klarhet i teamet om hva som kommuniseres når
  • definere riktig mengde informasjon som gies ut
  • få litt mer tid til å forklare idéen din

Hvordan lager du en heispitch?

Beskriv bedriften din på ett minutt til en person du kjenner som ikke kjenner bedriften godt. Få vedkommende til å skrive ned det du sier. Deretter stripper du vekk alle unødvendige ord og fraser og prøver å korte det ned til et absolutt minimum.

Hva må med?

En heispitch bør som et minimum inneholde en beskrivelse av samfunnsproblemet og hvordan det løses av virksomheten din. Har du tid kan du få med noe om hvor langt man har kommet.

Eksempel på heispitch:

Noen førsteklassinger klarer ikke å følge tempoet i bokstavlæringa. Mange av de samme barna finner du i NAV-statistikk 15 år senere. Med iMal kan læreren raskt få oversikt over hvilke bokstaver hver elev sliter med. Da får de øve på akkurat de bokstavene. Vi har solgt løsningen til over 20 skoler.

Dette kunne vært en 15-sekunders pitch av iMal da de starta.

I dag har vi solgt løsningen til over 500 skoler i Norge og Sverige. – Gründer Regine Nagelhus

Få oppdateringer om workshops

Meld meg på nyhetsbrev!