Vi ønsker å bruke informasjonskapsler for å lære mer om hvordan nettstedet blir brukt. Dette er nærmere beskrevet i våre Personvernregler.

Romskip

20 minutter - Investorpresentasjon

Du har fått et møte med en seriøs investor. Før du tropper opp på kontoret er det viktig at du forbereder deg. Men hvordan forbereder du deg?

Formål:

Gi investoren et tydelig og helhetlig bilde av hvilket samfunnsproblem som løses, hva som er det magiske med løsningen, at teamet er det rette og at det vil være verdt å bruke mer tid på å diskutere en mulig investering.

Ønsket utfall av møtet:

 • avklare om dette kan være en aktuell investering for investoren
 • investoren får svar på sine umiddelbare spørsmål knytta til samfunnsproblemet, løsningen, teamet, hva som er gjort og hva som skal gjøres videre
 • få neste møte hvor dere går mer i detalj slik at investoren får svar på de mer detaljerte spørsmålene sine

Før møtet med investoren

 1. Finn ut hva som er rammene for presentasjonen din. Når er det, hvor er det og hvem er i rommet? Hvor mye tid har du til presentasjonen og hvor mye tid er eventuelt satt av til spørsmål? Hvordan kan du sikre at kontaktinfo deles?
 2. Forstå det tekniske. Når må de ha dine slides? I hvilket format? Kan du sikre deg at evt. video eller lyd fungerer optimalt? Får du delt skjerm på en god måte? Test! Hvis du får tekniske utfordringer under en pitch drukner budskapet ditt. Desto mindre avansert dette gjøres, desto mindre er sannsynligheten for at noe krasjer.
 3. Forbered et manus der du skriver dine svar på alle spørsmålene nedenfor. Få manuset til å henge sammen som en historie. Test hvor lang tid du bruker på manuset når du leser fort og sakte.
 4. Vit hva som er viktigst i historien din. Merk segmenter du synes er spesielt viktige og øv på å variere toneleie. Legg inn kunstpauser og øv på hvordan du kan variere toneleie. Øv mer og test med en venn eller kollega. Bytt ut formuleringer som ikke fungerer med de som fungerer bedre. Jobb med teksten.
 5. Lag stikkordskort. Når du har et script eller manus som fungerer godt kan du godt lage stikkord av det for å æve med. Du skal aldri stå rett opp og ned og lese en tekst som en robot når du presenterer. Du kan til nød ha stikkordskort i en presentasjon hvis du trenger det, men du skal eie ordene dine. Aller helst står du rett opp og ned uten papirer. Å lese fra en telefon gir lytteren inntrykk av at du har skribla ned noe rett før du starta presentasjonen
 6. Bygg et slide deck. Når du har testa gjennomlesing av manuset ditt med eller uten stikkordskort og vet at du bruker litt mindre tid enn det du har til rådighet kan du bygge et såkalt slide-deck (en presentasjon i f.eks. Powerpoint eller Google Slides) som skal understøtte budskapet ditt. Et slidedeck er ikke et huskeverktøy eller noe du skal lese fra, men et virkemiddel som skal understøtte det du uansett sier. Kan et bilde si mer enn tusen ord? Ja! Kan tusen ord på en skjerm si mer enn hundre ord fra en munn? Nei, egentlig ikke.
 7. Innhold og slides skal være tydelige og ryddige for å understøtte det muntlige budskapet ditt. Du bør ha maks 8-10 slides i en presentasjon og skriftstørrelsen bør være minst 18 punkter. Sørg for at presentasjonen er konsistent med manuset ditt og at du hele tida vet hva som er på neste slides, så du slipper å snu ryggen til publikum.
 8. Øv mer på å bruke manuset eller stikkordene sammen med presentasjonen og gjør endringer ved behov. Vær spesielt trygg på de første og siste ordene du sier, slik at det ikke er tvil om hvorvidt du er i gang eller om du har avslutta.
 9. Forbered deg på mulige spørsmål. Det er ikke et poeng at du skal svare på alle detaljer i en presentasjon, så sannsynligvis kommer det spørsmål etterpå. Hvilke spørsmål tror du kan komme? Forbered gode svar på de mest sannsynlige spørsmålene.

Seks hovedtema må dekkes av manuset ditt

 1. Samfunnsproblemet
  Mottaker skal forstå hvorfor dette problemet er viktig å løse, og få lyst til å bli med dere å løse det. Fortell gjerne en ekte eller oppdikta historie om et menneske som kjenner problemet på kroppen. Historien kan illustrere hvorfor dagens løsninger ikke fungerer. Bygg gjerne på med statistikk og referanser til forskning som sier noe om hvor stort problemet, hvem målgruppa er er og hvor mye det koster for samfunnet at problemet ikke løses.
 2. Løsningen
  Hva er den magiske ingrediensen i akkurat din løsning? Hvorfor har dere valgt akkurat denne løsningen og hvem i målgruppa kan den hjelpe? Kan dere legge frem målinger eller andre bevis på at løsningen deres fungerer? Kan dere i tillegg trekke opp et sitat fra noen som har fått et bedre liv? Vis at dere har en løsning som ikke leter etter en kunde, men at dere faktisk har kommet i gang. Hvor mange hjelper dere akkurat nå?
 3. Forretningsmodellen
  Her skal du vise lytteren at det er et marked for produktet deres og at dere bygger en økonomisk bærekraftig virksomhet. Hvem har kjøpt produktet og hva kjennetegner den typiske kjøperen? Vær gjerne konkret på hvor mye dere har solgt for. Hvor stort er markedet for denne tjenesten og hvor mye tid må dere bruke på salg for å utløse potensialet? Er det pris eller kvalitet som skiller dere fra konkurrentene?
 4. Team
  Hvem er det som er med i teamet, hvilken kompetanse har de og hvor mye tid har de satt av til å jobbe med virksomheten? Skill mellom kjerneteamet som jobber med å utvikle virksomheten og de som har sagt de kan hjelpe til litt på fritida eller kan stille mot betaling. Vær gjerne ærlig på det hvis det er kompetanse dere mangler men skal lete etter. Hvis dere har et advisory board eller et styre bør dette også nevnes.
 5. Ambisjoner
  Hvor stort jobber dere for at dette skal bli? Hvor stor samfunnseffekt kan dere oppnå og hvilken økonomisk vekst ser dere for dere? Hva er det neste steget vi skal gjøre? Vær gjerne konkret på hva som er flaskehalsen for videre vekst og skalering. Ikke se for langt inn i fremtiden. Bruk en tidshorisont som lar lytteren se hvordan dere bryter ned ambisjoner til konkrete milepæler.
 6. Hva trenger dere?
  Hva slags type kapital trenger dere, når trenger dere det og hvor mye trenger dere? Når du ber om andres penger bør du være tydelig på hvordan pengene skal brukes. Knekk det gjerne ned i helt konkrete innkjøp, utviklingstrinn eller ansettelser.

Se mal for slide-deck nedenfor som har akkurat disse overskriftene.

Andre tips:

 • Husk å puste og ta pauser. Ikke rusj gjennom presentasjonen din. Du har øvd og vet at du kan ta pause. En liten tenkepause på to sekunder kan oppleves som et gjennomtenkt virkemiddel for publikum der det føles som en evighet for deg.
 • Håndter tekniske eller praktiske overraskelser godt. Fungerer ikke det tekniske? Si at det går fint og kjør på uten. Du kan manuset ditt, så det viktigste er ordene du sier og at du er trygg på budskapet ditt.
 • Noen gründere ødelegger dynamikken i presentasjonen sin ved å snakke om løsningen sin før publikum har forstått problemet. Det er viktig at du ikke hopper rett på løsning, men først sikrer at de du snakker med er helt med på din forståelse av samfunnsproblemet. Hvis du ikke får til dette er det vanskelig å få vedkommende med på din idé om at løsningen er viktig.

Få oppdateringer om workshops

Meld meg på nyhetsbrev!